top of page

3

הגשה תוך 9 חודשים מהלידה

בשנת 2015 היועץ המשפטי לממשלה הוציא המלצה להענקת צו הורות פסיקתי לזוגות (שהביאו ילד מתרומת זרע אנונימית או בהליך פונדקאות בחו"ל) אשר עומדים בכמה תנאים וביניהם הגשת הבקשה תוך 90 יום מהלידה (לתנאים הנוספים שהמליץ היועמ"ש, ראו מה זה "המקרה הקלאסי?" בדף שאלות תשובות). עם זאת, בנובמבר 2020 בית המשפט הכפיל את תקופת הסדרת ההורות ל-180 יום ובפסיקה שהתקבלה בפברואר 2021 הוא האריך את תקופת הרישום ל-9 חודשים (ראו חדשות ועדכונים).

 

המשמעות היא שאם תגישו בתוך 9 חודשים מהלידה, המדינה פחות תתנגד לבקשה שלכן. 

אם לא הצלחתן להגיש בתוך 9 חודשים מהלידה, זה לא אומר שלא תוכלו לקבל צווי הורות אלא שזה הופך להיות פחות "המקרה הקלאסי" ובמקרה כזה עדיף לקבל סיוע מעו"ד.

bottom of page