top of page

חדשות ועדכונים

עדכונים

פורסמו באופן רשמי התנאים למתן צו הורות פסיקתי  | אוקטובר 2021

משרדי המשפטים והרווחה פרסמו באופן רשמי את התנאים למתן צו הורות פסיקתי עבור זוגות גברים או נשים שמביאים ילדים לעולם בפונדקאות בחו"ל או באמצעות תרומת זרע אנונימית. לפרסום מצורפים טפסים אחידים שאמורים להקל על הורים בהגשת הבקשה לצו הורות פסיקתי, אף ללא ליווי משפטי. כמו כן מצורף גם טופס בקשה שניתן לעשות בו שימוש עם שינויים והתאמות

 

ביהמ"ש העליון האריך את הזמן להכרה ברישום ל-9 חודשים  | פברואר 2021

בנות זוג לסביות שרוצות להסדיר את רישום ההורות של האם הלא ביולוגית יכולות כעת להגיש זאת תוך 9 חודשים, לאחר שבתחילה הואלצו להגיש תוך 90 יום (2015) ולאחר מכן תוך 180 יום (2020). התקופות הקצרות הללו הכבידו על אמהות שנאלצו לנהל הליך משפטי במקום להתמקד באתגרים שלאחר הלידה וכעת האם הלא ביולוגית תוכל לקבל הכרה רטרואקטיבית מיום הלידה כל עוד הבקשה תוגש בטווח ה-9 חודשים מהלידה.

נדחתה העתירה שמבקשת לבטל את הצורך בצו הורות  | יולי 2020

בעוד שזוגות הטרוסקסואליים יכולים לרשום את ילדיהם על בסיס הודעה בלבד, זוגות בני אותו מין יכולים להירשם כהורים רק בדרך של צו הורות פסיקתי או צו אימוץ. עתירה שהגישו בנות הזוג אורלי ורוית וייסלברג-צור בשנת 2016 ביקשה להשוות את אופן הרישום של הורים מהקהילה הגאה לרישום הורים הטרוסקסואלים. ביולי 2020 בג"ץ דחה את העתירה תוך שהוא מעלה על נס את הזיקה הביולוגית על פני הזיקה הלא ביולוגית ובכך גורם להמשכה של האפליה והפגיעה בהורים מהקהילה הגאה וילדיהם.  

בית המשפט העליון קבע כי ניתן להגיש בקשה למתן צו הורות כחודשיים לפני הלידה  | יוני 2020

בעקבות ערעורים על פסק דין של בית משפט מחוזי, היועץ המשפטי לממשלה הפך את עמדתו. מעתה זוגות נשים יוכלו להגיש בקשה למתן צו הורות כ-60 יום לפני מועד הלידה המשוער. הבקשה תיבדק עוד לפני הלידה, ועם הצגת אישור הלידה תינתן העמדה הסופית ביחס לבקשה. 

המשמעות של ההחלטה היא שהאמא הלא-ביולוגית תוכל להירשם כאמא של הילד/ה תוך זמן קצר יותר מיום הלידה. 

החלטה זו ניתנה בתיק 009182/18 ואפשר לצרף אותו בתוך סעיף בבקשה, במידה ואתן בוחרות להגיש את הבקשה לפני הלידה

המדינה הצהירה: תרומה פתוחה לא תמנע מנשים לקבל צו הורות  | אפריל 2020

תרומת זרע פתוחה משמעותה תרומת זרע מחו"ל שהילד/ה יכול/ה לקבל את פרטי התורם וליצור אתו קשר עם הגיעו לגיל 18. תרומת זרע פתוחה נחשבת לתרומה אנונימית ולפיכך ניתן לקבל צו הורות פסיקתי גם על ילד/ה שנוצר/ה מתרומה כזו. קביעה זו התחזקה כאשר המדינה החליטה שהיא צריכה לגבש עמדה בנושא (למרות שנחתמו צווי הורות עם תרומה פתוחה בעבר) ובחודש אפריל 2020 היא הצהירה שעמדתה הרשמית היא שדין תרומת זרע פתוחה הינו דין תרומת זרע אנונימית ולכן תרומה פתוחה לא תמנע מנשים לקבל צו הורות פסיקתי. 

קבצים

קבצים שימושיים

נספחים נוספים

הגשת בקשה לצו הורות לפני הלידה

לאחר הלידה יש לשלוח בקשה למתן החלטה, אישור לידה ותצהיר

הגשת בקשה לצו הורות אחרי הלידה

הגשת בקשה לצו הורות אחרי הלידה (ילד/ה שני/ה)

תצהירים להורדה

bottom of page