top of page

4

אחרי הגשת הבקשה

בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה צריך להגיב על הבקשה לצו הורות תוך 30 יום מהגשת הבקשה. אם זה לא קורה, אתן זכאיות להגיש לבית המשפט בקשה להחלטה.

תמיד תוכלו להתעדכן בנעשה בתיק דרך נט המשפט באתר או בטלפון *3852 באמצעות מספר התיק. דרך נט המשפט תוכלו להיחשף לחלופת הדברים שמתרחשת בין השופט/ת הממונה על התיק שלכן מטעם בית המשפט לענייני משפחה לבין בא כוחו של היועמ"ש מטעם הלשכה המשפטית במשרד הרווחה.

אפשר להתייעץ בפורום או בפייסבוק בכל שאלה.

ייתכן ויזמינו אתכן לדיון- אין מה להיבהל, זה לא אומר שמשהו לא תקין. לפעמים הם מעדיפים לחתום על צווי הורות במעמד כזה.

bottom of page