top of page

5

התפתחויות אפשריות

כעת יש שתי אפשרויות, או שהצו אושר או שהתביעה נמשכת יותר מידי זמן.​

במידה והצו אושר

כשמתקבל פסק הדין ובו אישור הצו, עליכן לקבל את הפסיקתא שהיא תמצית פסק הדין. זה חשוב משום שתצטרכו מסמך חתום כדי לגשת למשרד הפנים. את הפסיקתא תוכלו לקבל בדואר או להגיע למזכירות בית המשפט ולאסוף בעצמכן (עקרונית תוכלו להוציא את זה גם מ"נט המשפט" אבל לצורך ההגעה למשרד הפנים תצטרכו עותק עם חתימה מקורית ולא דיגיטלית).

לפעמים בית המשפט יבקש מכן לשלוח נוסח לפסיקתא ולפעמים הלשכה המשפטית כבר תנסח בעצמה. 

איך נראית פסיקתא?

 

במידה והתביעה נמשכת יותר מידי זמן

אם נתקלתן באיזו בעיה או התנגדות, אתן תמיד יכולות להתייעץ בפורום או בפייסבוק שלנו עם נשים שהגישו באופן עצמאי בעבר. לצד זאת, אתן תמיד יכולות לחזור בכן ולהחליט שאתן כן רוצות סיוע של עו"ד. זה לא מעיד על כשלון וזה בסדר גמור. 

bottom of page