top of page

6

משרד הפנים

קבעו תור באתר רשות האוכלוסין וההגירה, אין אפשרות לציין שזה לטובת עידכון הרישום אז פשוט תזמינו איזשהו תור וכשתגיעו למקום תציינו את סיבת ההגעה. יש סניפים שבהם יש נציג/ה שיודע/ת לטפל במקרים כאלו יותר מהאחרים/ות, אז כדאי להיות ברורות במטרה לשמה התכנסתן כבר בכניסה למשרד הפנים. 

הביאו איתכן את הפסיקתא, אישור הלידה שקיבלתן בבית החולים ואת תעודת הזהות שלכן.

אתן לא חייבות להגיע ביחד (למרות שאין כמו בילוי משפחתי שכזה), אפשר שרק האמא הלא-ביולוגית תגיע.

לצערנו יש מקרים שבהם הספח מתעכב, כמו שמדווח בכתבה שפורסמה ב"הארץ" ובכתבה ששודרה ב"כאן" חדשות. עם זאת, יש גם מקרים בהם הספח נשלח תוך שבועות בודדים.

אם הספח מתעכב תוכלו להתקשר למרכז הארצי של רשות האוכלוסין ולנסות ללחוץ עליהם.

bottom of page